Onze liijstrekkers voor de gemeente

Richard Bael · Lijsttrekker in de Gemeente

Economiest van opleiding, Vader van twee tieners, Van jongs af aan Drogenbossenaar en Ecologist in hart en ziel, wens ik mij in te zetten voor de plaats waar ik leef. Een andere weg is mogelijk, die van een burgerlijke stem ten dienste van de hele bevolking, aandachtig voor zijn leefmilieu en luisterend naar zijn behoeften, terwijl het behoud van die van de toekomstige generaties wordt gewaarborgd.
Met de hele Ecolo-Groen lijst willen we een vernieuwing voor Drogenbos brengen, gedreven door de wens om politiek anders te doen.

Marie Leenen · 2de Gemeente

Ik woon in Drogenbos sinds mijn geboorte en ben altijd bereid geweest de levenskwaliteit van onze gemeente te verbeteren en te boosten.
Momenteel studeer ik politieke wetenschappen die me aanzetten om me volledig in te zetten en me te engageren voor Drogenbos.
Ik wens eerst en vooral de leefbaarheid, de mobiliteit en het leefmilieu verbeteren. Ik heb dus de lijst Ecolo-Groen vervoegd die het meest overeenstemd met de waarden die ik wens te verdedigen.

Onze liijstrekkers O.C.M.W.

Paul Smets · Lijsttrekker O.C.M.W.

“Kies samen met mij voor een menselijkere, eerlijkere en gezondere thuis – Voter ensemble avec moi pour une commune plus humaine, plus juste et plus saine”

Na 35 jaar bij de MIVB weet ik het wel zeker : een gemeente waar kinderen zich zorgeloos kunnen ontplooien en uitleven, is een goede gemeente om te wonen. Dat is waarom ik in beweging kom.
Het mooie is dat we er allemaal van profiteren
Betaalbare woningen, veilige straten, meer groen, gelijke kansen en duurzamer leven: stuk voor stuk werken we eraan omdat we een betere toekomst willen voor onze kinderen en kleinkinderen.

Valérie André · 2de O.C.M.W.

Valérie André, 2de OCMW lijst, is de kandidate die Ecolo Groen Drogenbos u vandaag voorstelt:

Als alleenstaande moeder van 51 jaar en een 12 jarige zoon met neurologische aandoeningen.
Het essentiële in mijn leven is hun eigenwaarde en het welzijn van kinderen in het algemeen, en in het bijzonder in zijn geval.
Nochtans 6 tot 8% van de bevolking alleen is door dyspraxie getroffen, wat ongeveer 500 inwoners van Drogenbos betreft. Dus voor wat betreft alle neurologische aandoeningen, zoals dyslexie, zou het veel meer zijn. Heden heb ik vastgesteld dat er vandaag niets bestaat om noch de kinderen, noch de ouders te helpen. Ik wil gewoon naar hen luisteren.

Ik constateer ook, dat meestal de vrouwen geconfronteerd worden in deze situaties en niets ondernomen word om hen te helpen; zij staan meestal alleen voor deze taken : opvoedingsverantwoordelijkheid, huishouden en bovendien uit werken gaan. En dat is zonder rekening te houden van het extra werk (toch wel 1 tot 2 uur per dag) om het schoolprogramma aan te passen zodat hun kind een goed gevoel van zijn eigenwaarde kan behouden.

We mogen niet meer klagen wat onze maatschappij zou worden als we geen zorg nemen voor onze kinderen ; zij zijn onze toekomst. Het wordt tijd dat we reageren in een meer inclusieve manier en beter gemeentelijke hulp verlenen vooral waar het nodig is.
Mijn kracht : luisteren.
Mijn pluspunt : mijn ervaring
Mijn doelstelling : een oplossing vinden met een echte begeleiding en solidariteit voor vrouwen, kinderen en families … in het voordeel van eenieder.

Kandidaten voor de gemeente

Kandidaten O.C.M.W.

Marie-Claire Vermaesen Chabotier · 3de voor de gemeente

Regentes wisk. Fysica, chemie. In het onderwijs sinds 1970 t.e.m. 2008 waarvan 33 jaar in K.A.Ukkel
Woont sinds 1980 in Drogenbos.
Moeder van 4 kinderen, grootmoeder van 6 kleinkinderen ( 7de voor deze maand)
Mijn doel is de verschillende gemeenschappen verenigen door activeiten te organiseren voor volwassenen en jeugd afzonderlijk op ludieke wijze vb onder de vorm van gezelschapsspelen, e.d.
Dit zou kunnen gebeuren n het Frans en in het Nederlands . Dit zou ondertussen bijdragen tot de kennis van de tweede landstaal .Af en toe kunnen we spreken over elkeens cultuur, gewoontes en geloof. Zo leren we elkaar beter kennen en vooral respect opbrengen voor éénieders overtuiging

Eveline Ertveldt · 3ème C.P.A.S. · 3de O.C.M.W.

Zaterdag : het brood van gisteren roosteren, of een vers brood gaan kopen? Lokale bakker of grootwarenhuis? De volledige lijst van ingredienten doorlopé of niet?
Zondag : Gaan stemmen of niet? Een man of een vrouw? Echte politiek of iemand zoals ik? Kiezen voor iemand met een programma of iemand die zijn ideeen uitwisselt en verdeelt? Een vertegenwoordiger of iemand die voor mijn stem opkomt?
Laten we allen de juiste vragen stellen
# Drogenbos samenemble

Vincent Van Osta · 4de voor de gemeente

Informaticaverandwoordelijke, 50 jaar, getrouwd, 2 schattige dochters van 8 en 10 jaar oud. Ik stel voor om van Drogenbos een betere e-gemeente te maken, met toegankelijke aplicaties voor iedereen, gebasseerd op het priveleven en de veiligheid van elke aangesloten burger met de voorziene vrije software.

Christian Chabotier · 4de O.C.M.W.

Woont sinds 1980 in Drogenbos.
Vader van 4 kinderen, grootvader van 6 kleinkinderen deze maand 7. Is chemisch en biochemisch technicus en gegradueerde in toegepaste biochemie.
Loopbaan : Begon in 1971 als fabricatiechef in voedingswaren nadien in onderhouds- en schoonheidsproducten . Is in 1974 overgestapt naar een klinisch laboratorium als technicus (klinische analyses) ;in 1987 raadgever informatica voor dokters en eindigde in hetzelfde laboratorium als preventieraadgever tot 2013 .
Wil zich in zetten voor Ecolo-Groen in OCMW Drogenbos

Valérie André · 5ème à la commune · 5de voor de gemeente

Fanny Houze · 5ème C.P.A.S.

Ecologiste van aard, Ik ben moeder van twee kinderen van 9 en 12 jaar, ik studeerde economische wetenschappen en heb een opleiding in bedrijfsbeheer. Ik ben voor een participatieve ecologie vergezeld van hulp en advies over verschillende recycleringstechnieken, composteren om ons afval te verminderen. Elke actie telt en heeft waarde, dus wees niet bang om dingen te veranderen en samen hebben we van onze gemeente een schone plek gemaakt waar het leven goed is. Kinderen zijn onze toekomst. Het is belangrijk om verschillende acties uit te voeren om hun kwaliteit van levenskwaliteit te verbeteren eveens die van de gezinnen, op school studiebegeleiding, toegang tot sport en culturele activiteiten, meer speelpleinen en ontspanning, trainingssessies en informatie over voeding en “slechte voedingsgewoonten”. Elkaar beter leren kennen is essentieel, het organiseren van intergenerationele bijeenkomsten in de vorm van workshops, discussietafels kan echt de moeite waard zijn en we streven ernaar om senioren uit hun isolement en  eenzaamheid te halen die aan sommingen eigen is. Ik ben ervan overtuigd dat we veel van elkaar te leren hebben.
Tot slot, laten we teruggaan naar de echte waarden !

Paul Smets · 6de voor de gemeente

“Kies samen met mij voor een menselijkere, eerlijkere en gezondere thuis – Voter ensemble avec moi pour une commune plus humaine, plus juste et plus saine”

Na 35 jaar bij de MIVB weet ik het wel zeker : een gemeente waar kinderen zich zorgeloos kunnen ontplooien en uitleven, is een goede gemeente om te wonen. Dat is waarom ik in beweging kom.
Het mooie is dat we er allemaal van profiteren
Betaalbare woningen, veilige straten, meer groen, gelijke kansen en duurzamer leven: stuk voor stuk werken we eraan omdat we een betere toekomst willen voor onze kinderen en kleinkinderen.

Vincent Van Osta. · 6de O.C.M.W.

Verantwoordelijke informatica, 50 jaar, vader van 2 lieve dochters van 8 en 10 jaar,. Gewezen raadslid OCMW te Vorst, ben ik bereid deze institutie te verdedigen die dikwijls de laatste kans is om de menselijke drama’s te vermijden, en waar men moet ontvangen worden met respect en een springplank vinden om terug het dagelijks leven aan te kunnen

Fanny Houze · 7ème à la commune

Ecologiste van aard, Ik ben moeder van twee kinderen van 9 en 12 jaar, ik studeerde economische wetenschappen en heb een opleiding in bedrijfsbeheer. Ik ben voor een participatieve ecologie vergezeld van hulp en advies over verschillende recycleringstechnieken, composteren om ons afval te verminderen. Elke actie telt en heeft waarde, dus wees niet bang om dingen te veranderen en samen hebben we van onze gemeente een schone plek gemaakt waar het leven goed is. Kinderen zijn onze toekomst. Het is belangrijk om verschillende acties uit te voeren om hun kwaliteit van levenskwaliteit te verbeteren eveens die van de gezinnen, op school studiebegeleiding, toegang tot sport en culturele activiteiten, meer speelpleinen en ontspanning, trainingssessies en informatie over voeding en “slechte voedingsgewoonten”. Elkaar beter leren kennen is essentieel, het organiseren van intergenerationele bijeenkomsten in de vorm van workshops, discussietafels kan echt de moeite waard zijn en we streven ernaar om senioren uit hun isolement en  eenzaamheid te halen die aan sommingen eigen is. Ik ben ervan overtuigd dat we veel van elkaar te leren hebben.
Tot slot, laten we teruggaan naar de echte waarden !

Richard Bael · 8ème C.P.A.S.

Economiest van opleiding, Vader van twee tieners, Van jongs af aan Drogenbossenaar en Ecologist in hart en ziel, wens ik mij in te zetten voor de plaats waar ik leef. Een derde stem is mogelijk, namelijk deze van de burger.

Share This