Bienvenue sur le site Ecolo-Groen de Drogenbos !

Welkom op de website van Ecolo-Groen  Drogenbos!

Nous sommes des Drogenbossois·es de toutes origines mobilisé·e·s par l’écologie politique désirant que leur commune reste un lieu de bien-être pour tous.

Vous trouverez ici nos propositions et nos candidat·e·s.

Votre avis nous intéresse, vos remarques et vos encouragements aussi! N’hésitez pas à prendre contact avec nous

Wij zijn Drogenbossenaren met verschillende oorsprong, en mobiliseren ons voor het ecologisch politieke gedachtengoed, om ervoor te zorgen dat onze gemeente een plaats blijft waar het goed leven is.

Jullie vinden hier ons programma en de kandidaten voor de toekomst.

Uw mening is van groot belang, evenals jullie opmerkingen en steunbetuigingen. Twijfel niet om contact met ons op te nemen.

Ecolo-Groen reactie voor het nieuwe parkeerplan

Ecolo-Groen Drogenbos wil reageren op de voorstellen voor het nieuwe parkeersplan.

Het punt was op de agenda van januari 2021 geplaatst en op de gemeenteraad. besproken.

Voor Ecolo-Groen is een parkeerplan een noodzaak om voor het grootste aantal onder ons toe te laten om te wonen in een gemeente met een rustige parkeergelegenheid, maar het voorgestelde plan vertoont in zijn huidige vorm veel gebreken:

– zoals zo vaak met de leider van de lijst van de burgemeester zet dit plan privébelangen centraal. Hier wordt de openbare ruimte geprivatiseerd ten gunste van een commerciele maatschappij, met uitzicht op een mooie huur aan de aandeelhouders van het bedrijf dat verantwoordelijk zal zijn voor het opzetten en beheren van betalend parkeren in Dorgenbos. Stel uit dat de parkeerproblemen in Drogenbos niet alleen het gevolg zijn van auto’s die uit andere gemeenten komen, maar ook van de toenemende verstedelijking van de gemeente waar de burgemeesterslijst geen rem op lijkt te zetten.

– dit plan lijkt ons te simplistisch: het geldt op dezelfde manier voor de hele gemeente en voor alle huishoudens. Parkeerproblemen zijn echter niet overal hetzelfde, en gezinnen ook niet. Als het bijvoorbeeld redelijk lijkt om de oeverkaart voor de meeste huishoudens tot twee te beperken, zal in sommige gevallen een extra oeverkaart gerechtvaardigd blijken te zijn, maar de onbetaalbare prijs maakt het tot een discriminerende maatregel.

– voor Ecolo Groen mag dit plan geen nieuwe vorm van belastingheffing zijn, vermomd als parkeerplan: welke garantie hebben we dat de opbrengsten niet hoger zullen zijn dan de kosten? En wat als het parkeerbeheer in handen blijft van een particulier bedrijf, dat zijn winstmarge in de loop van de tijd niet zal toenemen? Ter herinnering, voor Ecolo-Groen, als het nodig was om de overheidsinkomsten te verhogen, wat volgens ons niet het doel van een parkeerplan is, dit moet gebeuren door middel van een belasting die evenredig is aan het inkomen, en niet door belastingen die alle inkomenscategorieën gelijk.

– respecteert de parkeercontrole de privacy van mensen die in of een bezoek brengen aan Drogenbos? Gaan we geautomatiseerde kentekenplaatleessystemen gebruiken? Zo ja, wat registreren deze systemen? (en waar, or hoelang, wie heeft er toegang toe, hoe? Kunnen de verzamelde gegevens worden gekruist met anderen? Zie doorverkocht?)

We steunen het voorstel van de UF om de implementatie van een parkeerplan uit te stellen tot een onbepaalde datum niet. We moeten een plan ontwikkelen, maar een betere plan dan het voorgestelde, dat de toegang tot een parkeerplaats op een redelijke afstand van zijn huis voor iedereen vergemakkelijkt en dat rechtvaardiger is, wat de essentie blijft van een echt parkeerbeleid.

Ten slotte mag dit plan slechts een eerste stap zijn op weg naar een echt mobiliteitsplan, dat een evolutie van de vervoersmodaliteiten van onze inwoners mogelijk moet maken om congestie en verstikking van de gemeente te vermijden. De stallingen voor fietsen, met laadpaal, bij openbare gebouwen en winkels of gedeelde modi worden niet eens genoemd. We hopen dat deze punten op de agenda komen van een plenaire mobiliteitscommissie, aangezien de gemeente alleen kan kiezen voor een proactief parkeer- en mobiliteitsbeleid.

Welkom op de website van Ecolo-Groen  Drogenbos!

Bienvenue sur le site Ecolo-Groen de Drogenbos !

 

Wij zijn Drogenbossenaren met verschillende oorsprong, en mobiliseren ons voor het ecologisch politieke gedachtengoed, om ervoor te zorgen dat onze gemeente een plaats blijft waar het goed leven is.

Jullie vinden hier ons programma en de kandidaten voor de toekomst.

Uw mening is van groot belang, evenals jullie opmerkingen en steunbetuigingen. Twijfel niet om contact met ons op te nemen.

Nous sommes des Drogenbossois·es de toutes origines mobilisé·e·s par l’écologie politique désirant que leur commune reste un lieu de bien-être pour tous.

Vous trouverez ici nos propositions et nos candidat·e·s.

Votre avis nous intéresse, vos remarques et vos encouragements aussi! N’hésitez pas à prendre contact avec nous

Share This