Waarom kiezen voor Ecolo – Groen te Drogenbos?

Dezelfde politieke familie

Eenzelfde politieke familie en open waar het mogelijk is om op een andere manier aan politiek te doen. #Het Kan Anders. Een andere manier om een open intern debat te houden binnen een groep en zo elkaar aan te moedigen. Een groep met respect voor al zijn inwoners.

Wij stellen de mensen van Drogenbos een echt ecologisch project voor, en verder denkt dan de communautaire grenzen en bipolarisatie van andere gemeenten in de Vlaamse rand.

We leven in tijden van ecologische crisis, maar het zijn alleen mensen met verantwoordelijkheidszin die initiatief durven nemen. In Drogenbos kunnen we direct het gebruik van fossiele en nucleaire grondstoffen uitsluiten, het veiliger maken van het fietsgebruik, het bevorderen van een andere mobiliteit voor zijn inwoners in hun gemeente, bevorderen van korte verplaatsingen en de Drogenbossenaars ondersteunen bij deze overgang.

Wij zijn ervan overtuigd dat de problemen moeten aangepakt worden door de verantwoordelijken op verschillende politieke beleidsniveaus: zoals Europa, Federaal parlement, Gewestelijk, Provinciaal en Gemeentelijk. Politiek verantwoordelijken hebben op alle niveaus is van groot belang. Onze verantwoordelijkheid is de omgeving waar we wonen… namelijk onze gemeente.

Wij gaan ervan uit dat de diversiteit van de verschillende culturen een meevaller is om de beste oplossingen te vinden voor alle inwoners. Wij willen een versterking van de samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus, dan eerder een communautaire en koude vrede of het in standhouden van een dure communautaire oorlog.

Democraten

Wij geloven sterk in de democratie

Onze inwoners beseffen al te goed wat nodig is voor hun, daarvoor hebben ze niet de studies van experten nodig. De lokale beslissingen moeten op lokaal niveau genomen worden, en niet opgelegd worden door externe actors van buiten de gemeente.

Om het mogelijk te maken voor de Drogenbossenaren om deel te nemen aan het debat, moet de informatie duidelijk en relevant zijn. Zoals bijvoorbeeld bij openbare onderzoeken en informatiegesprekken.

Om het mogelijk te maken voor onze inwoners om vragen te stellen aan de verkozenen, moet men ervoor zorgen dat men inzage heeft in de documenten die voorgelegd worden voor de gemeenteraad.

De gemeente zou meer ondersteuning mogen geven aan burgerinitiatieven in onze wijken door hen participatief budget voor te stellen.

Een volksraadpleging is, sinds 2006 mogelijk in Drogenbos. Maar dit mooi democratisch mechanisme is tot op heden nooit gebruikt geweest, daar het moeilijk uit te voeren is. Wij willen een nieuw kader oprichten dat beter geschikt is voor de Drogenbossenaars, waar meer steun wordt geboden aan onze inwoners.

De gelijkheid beperkt zich niet enkel op cultuur en taal, maar er bestaat ook intergenerationeel gelijkheid, gendergelijkheid, gelijkheid tegenover de digitale kloof, participatiegelijkheid, gelijkheid voor medische zorgen, gelijke kansen…

Share This