Onze voorstellen

Levenskwaliteit in Drogenbos een nieuwe energie geven!
 • Meer trams, bussen, fietsen, gedeelde fietsen, gedeelde wagens om zo tot minder ongevallen te komen,
 • Een versterking voorzien van het openbaar vervoer in Drogenbos, niet enkel woon- werkverkeer maar meer gericht op de noden voor onze inwoners. Zoals bv de Noctis- of de Collecto diensten.
 • Opmaak van een mobiliteitsplan in Drogenbos met fietsvriendelijke straten, parkeerzones voor de inwoners om zo tot een lage emissiezone te komen.
 • Verbeteren, veiliger maken van het verkeer van de pendelaars, de voetgangers en personen met een beperkte mobiliteit.

Meer natuur en minder verstedelijking
 • Verbetering van de groenvoorziening in onze wijken om het landelijk karakter van onze gemeente in stand te houden.
 • Eilandjes met groen afgewerkt voorzien van toestellen voor onze kinderen, banken en ontmoetingsplaatsen,
 • Het behouden van de luchtkwaliteit via metingen en de gemeente te veranderen in een lage emissiezone.
 • Van mr. Proper een ereburger van Drogenbos maken, door zichtbaarder het onderhoud te verzekeren, de onmiddellijke verwijdering van bestaande graffiti ’s te doen, het plaatsen van meer vuilbakken en openbare asbakken.
 • De inwoners inlichten van werken in uitvoering via eenvoudige applicatie ( eWorks ).

 

Opmaak van gemeentelijke App's

 • Fix-it : voor alle klachten,
 • eBox : voor al de gemeentelijke documenten,
 • eServices : voor al de gemeentelijke diensten,
 • eWorks : : voor al de werken,
 • eAlert : voor al de rampen of berichten van politie en brandweerdiensten.

 

Een meer toegankelijke en deelnemende gemeente
 • Het creëren van kaders voor volksraadplegingen,
 •  Klare openbare onderzoeken met participatie,
 •  Stimuleren en steunen burgerprojecten door financieel participatiebudgetten,
 •  Interesse tonen bij opmaak van wijkcomités,
 •  Het online plaatsen van de op de agenda zijnde documenten voor de gemeenteraden  om zo vragen te kunnen stellen aan de raadsleden voor het begin van elke gemeenteraad.

Home Sweet Home ... Les Home Jacking
 • Het versterken van de rust en vriendelijkheid van onze kleine gemeente. Wij denken dat preventie de beste aanpak is voor een duurzame veiligheid,
 • Wijkinspecteurs zichtbaarder aanwezig maken op het terrein,
 • Tot stand brengen van Buurtinformatienetwerk (BIN) in al de wijken,
 • Creëren van gemeentelijke bemiddelingsdienst om oplossingen te bieden bij burenconflicten,
 • Het verbeteren van openbare verlichting en verlaging van energieverbruik door gebruik te maken van ledverlichting,
 • Stoppen van de stedelijke over verdichting: Grote Baan, Nieuwstraat, Nieuw centrum,…Hiervoor geven we ons akkoord om in heel de gemeente een bouwlaag meer toe te staan
 • Wij willen dat onze politie gewapend is voor repressie Ook al is dit jammer genoeg de laatste optie.

Transparantie

 • Correcte en relevante verslag van de gemeenteraden, adviesraden en infosessie ’s online publiceren,
 • Offertes en specificaties online,
 • Preventie voor verwarring van interesse en erfgoed,
 • Publicatie van overheidsinkomsten van onze mandatarissen,
 • Inzage in de gemeentelijke uitgaven en het budget,
Een gemeente in transitie

 • Aankoop van gronden, gemeenschappelijke moestuinen, speelbos, wandelpaden, groene ruimten, groene en blauwe bufferzones,…
 • Beplanten en bebloemde van braakruimten,
 • Verbieden van dieselwagens,
 • Overgang van de gemeente (scholen, OCMW, administratie,…) groene energie, isolatie, nul afval, LED verlichting,…
 • Verbieden van huis aan huis reclame, behalve indien toegestaan door sticker
 • Voor een zachte mobiliteit en veilig gebruik van e-fietsen
  • Veilige en afgebakende fietspaden
  • Wegsignalisatie: beperkte eenrichtingsstraten, fietserssas, …
  • Plaatsen van fietsstellingen
Geen daklozen meer
 • Ervoor zorgen dat geen Drogenbossenaar op straat moet overleven.
Afschaffing van de "milieu" heffing

Deze heffing is onnodig daar het de gemeente is die instaat voor de huisvuilophaling. Het is verwonderlijk dat er nog geen heffing is voor school, OCMW, politie, brandweer,…

Deze is oneerlijk omdat er maar twee tarieven zijn: 20€ voor alleenstaanden en 40€ voor de andere inwoners.

Ze is niet milieuvriendelijk. De ophaling en recyclage van afval moeten betaald worden door de prijzen van de vuilniszakken. Dit beloont de inwoners die sorteren od die weinig afval produceren, zoals onze oudere bevolking. En de andere inwoners aanzet tot een gedragsverandering om minder te verspillen.

Inderdaad de gemeente moet zijn inkomsten vinden in de opcentiemen en personenbelasting. Deels terug te vinden in de belastingaangifte. Deze heffing is eerlijker daar deze is aangepast aan het inkomen van elke persoon.

Deze valt duurder uit omdat de gemeente er zelf voor moet zorgen deze te innen.

Share This