Drogenbos

Zoals op vele plaatsen in België, heeft de sectie Ecolo-Groen van Drogenbos de gebruikers van het openbaar vervoer bedankt met een chocolade!

Deze heffing is onnodig daar het de gemeente is die instaat voor de huisvuilophaling. Het is verwonderlijk dat er nog geen heffing is voor school, OCMW, politie, brandweer,…

Deze is oneerlijk omdat er maar twee tarieven zijn: 20€ voor alleenstaanden en 40€ voor de andere inwoners.

Ze is niet milieuvriendelijk. De ophaling en recyclage van afval moeten betaald worden door de prijzen van de vuilniszakken. Dit beloont de inwoners die sorteren od die weinig afval produceren, zoals onze oudere bevolking. En de andere inwoners aanzet tot een gedragsverandering om minder te verspillen.

Inderdaad de gemeente moet zijn inkomsten vinden in de opcentiemen en personenbelasting. Deels terug te vinden in de belastingaangifte. Deze heffing is eerlijker daar deze is aangepast aan het inkomen van elke persoon.

Deze valt duurder uit omdat de gemeente er zelf voor moet zorgen deze te innen.

Wat is een fietssas?

Een fietsas is een vooruitgeschoven zone voor fietsers. Deze voorziet er in de fietsers te positioneren voor de wagens aan elk verkeerslicht.

Waarom een fietsas?

Voor de fietsers uit de dodemanshoek te trekken van de wagens, vrachtwagens of bussen. De ZVF zorgt ervoor dat fietsers gezien worden. Deze geeft ook een betere bescherming aan de voetgangers door de afstand te vergroten tusseneen en de stilstaande wagens.

Voor een betere veiligheid, willen wij dat er voor elk verkeerslicht zo een zone wordt geschilderd.

Wat is een beperkte eenrichting straat?

De beperkte eenrichting straat vermijd aan de fietsers om omwegen te doen of/en wegen te gebruiken die gevaarlijker zijn.

De eenrichtingsstraten zijn in onze gemeente meer aanwezig daar waar de straten smaller zijn. Dit is ook een manier om het sluipverkeer in onze residenties te ontmoedigen.

Sinds 2002, zijn de beperkte eenrichting straat een verplichting in al de eenrichtingsstraten die voldoen aan de minimale vereisten. Het niet toepassen van beperkte eenrichting straat in bepaalde straten moet verantwoord worden.

Onze politiezone is niet in orde met de wetgeving, minder dan 10% eenrichting straten zijn beperkte eenrichting straat.

Om het gebruik van de fiets (elektrisch) te bevorderen, vragen wij de wettelijke toepassing van fietssas en beperkte eenrichting straat te respecteren. Door middel van doordachte verantwoordelijkheid, om de veiligheid van iedereen te verzekeren.

 

Share This